PocketHome - Inteligentní dům

Co je to Inteligentní dům?

Systém PocketHome umožňuje z jednoho místa sledovat chod celého domu, ovládat nejen základní spotřebiče určené k vytápění a ohřevu, větrání nebo zavlažování, ale například i osvětlení. Optimálně využít zdroje energie pro regulaci spotřebičů s přínosem finančních úspor, při zachování veškerého komfortu, který je v dnešní době vyžadován - to vše umožňuje IQ dům. Inteligentní dům je řešením při hledání komfortu bydlení a zároveň snižování nákladů na chod domácnosti. Jednoduché ovládání systému PocketHome umožňuje řídit vytápění, ohřev, větrání nebo zavlažování z domů, práce či dovolené. Inteligentní dům má za cíl zjednodušovat chod domácnosti a to jak z hlediska časového, finančního, tak i z hlediska pohodlí. Mozkem celého systému inteligentního domu PocketHome je řídicí jednotka. Ta komunikuje se všemi připojenými spotřebiči, od kterých získává potřebné informace např.o teplotě. Neustále tyto data vyhodnocuje a na základě požadavků reguluje dané zdroje a spotřebiče.

Tato jednotka může být ovládána pomocí programu instalovaného na PC, jehož základní funkce např.umožňují:

  • v každém pokoji načasovat nastavení teploty,
  • zpětně sledovat vývoj teploty v různých částech domu,
  • ovládat vše na dálku prostřednictvím internetu nebo GSM.

Řídicí jednotka Systému PocketHomeje zcela samostatná a díky tomu bezpečná (žádné napadení viry atd.) a spolehlivá, běží samostatně i při vypnutí PC.

Použitím řídicí jednotky PocketHome, pro jejíž řízení postačí běžný typ PC, lze zvýšit úspory tepelné energie v inteligentní domácnosti až o 30 %.

Ovládání vytápění pomocí systému PocketHome

Inteligentní dům pomocí systému PocketHome umožňuje nastavit teplotu v celém domě nebo v jednotlivých místnostech. Umožňuje zjištění aktuálních teplot i automatickou regulaci podle předem nastavených programů.

Ovládání osvětlení pomocí systému PocketHome

Nastavení světelných scén pro jednotlivé místnosti. Ve spojení s pohybovými čidly automatické spínání osvětlení v určených prostorách. Ovládání osvětlení bazénu v závislosti na venkovním světle, to jsou některé z funkcí, které inteligentní dům podporuje.

Zabezpečení pomocí systému PocketHome

Chytrý dům pomocí systému PocketHome zajišťuje i vyšší bezpečnost – lze jej na dálku kontrolovat prostřednictvím GSM sítě v době nepřítomnosti. Při napojení na EZS okamžitě upozorňuje na nepovolené vniknutí.

To jsou jen některé z aplikací, které inteligentní domy poskytují, a je více než pravděpodobné, že jejich výčet do budoucna poroste.

A jak PocketHome funguje?

Základní prvky systému PocketHome se skládají z bezdrátové centrální jednotky PH-CJ37, přijímače pro kotel PH-PK20 a elektronických digitálních hlavic PH-HD20. Všechny prvky komunikují s centrální jednotkou bezdrátově v obousměrném režimu. PH-CJ37 můžeme umístit v kterékoliv místnosti nebo i podle potřeby přenášet. Bezdrátový přenos pomocí systému PocketHome je realizován na frekvenci 433 MHz, na které je dosahováno největších vzdáleností s nejmenším vysílacím výkonem max. 10 mW. Speciální FSK modulace a digitální kódování signálu zaručuje vysokou odolnost proti vzájemnému ovlivňování prvků a spolehlivost přenosu dat. Vyzařovací výkon tohoto radiového systému je velmi nízký a v porovnání s např. telefony GSM zcela zanedbatelný. Tyto telefony mají vyzařovací výkon až 1000 mW v době telefonování a částečně i mimo něj. Náš systém vyzařuje maximálně 10 mW po dobu několika sekund za hodinu. V žádném případě tak nemá škodlivý vliv na lidský organismus. Programování centrální jednotky PocketHome si můžeme usnadnit jejím napojením na PC. Je také možnost propojení centrální jednotky s GSM modulem a vše ovládat přes vlastní mobilní telefon. Podle měření různých renomovaných institucí, může vhodný systém regulace přinést úspory až 30 % nákladů na energie pro vytápění.

Asi nikdo nedokáže u nového objektu přesně určit, kde bude mít regulační prvky, a kde který spotřebič. U řízení PocketHome můžeme systém neustále rozšiřovat a zdokonalovat podle vlastních požadavků.

Pocket home - inteligentní bydlení

 

Ke stažení: Popis sytému Posket home [PDF 1 MB]