Energetická bilance

Vytápění a celková spotřeba elektrické energie

krajový dům:

Tepelná charakteristika rodinného domu

Nízkoenergetické rodinné domy ( NED ) společnosti MP Invest & Develop s.r.o. jsou sendvičové konstrukce na bázi dřeva s vysokým tepelným odporem obvodové konstrukce.
Součinitelé prostupu tepla jsou:

 • Svislá venkovní stěna  0,14 W/m2K
 • Střecha    0,13 W/m2K
 • Podlaha    0,34 W/m2K
 • Vypočtená tepelná ztráta objektu pro zadanou venkovní teplotu te = -15°C a vnitřní teplotu ti = +20°C je podle typu domu ( 128 m2 podlahové plochy) :
  • Tepelná ztráta prostupem   Qp = 2.060 W
  • Tepelná ztráta infiltrací  Qi = 855 W
  • Celková tepelná ztráta  Qc = 2.945 W

Bilance spotřeby energie

 • Roční spotřeba energie na vytápění   6.017, tj. 47kWh/m2
 • Roční spotřeba energie na ohřev TUV  3.100 kWh
 • Roční spotřeba energie pro ostatní provoz domu 2.500 kWh
 • Celková roční spotřeba     11.381 kWh