Popis lokality

Bytový dům se nachází v jedné z nejpříjemnějších lokalit města, nedaleko nemocnice.

Ideální dosah do centra města, blízkost škol a nákupních center předurčuje toto místo k příjemnému rodinnému bydlení.

Na pozemku je zajištěno minimálně jedno parkovací stání pro každý byt.

Umístění domu na pozemku umožňuje dobudování lokality do příjemné parkové úpravy. Tato investice , včetně vzrostlých stromů, je součástí dodávky.

Celý areál bude uzavřen plotem, vjezd bude řešen pomocí vstupní brány.

Tato oblast je v územním plánu určena jako území smíšené, velkou výhodou tedy je možnost umístit do lokality i nebytové prostory. Toto řešení může být velmi zajímavé po daňové stránce.

V lokalitě budou postupně dobudovány další dva podobné domy, tím vznikne společně s výstavbou rodinných domů, ucelená obytná oblast.

Popis lokality
Popis lokality
Popis lokality