Profil společnosti

Společnost Region Consulting s.r.o. / dříve pod názvem 1.Business spol. s.r.o. / se pohybuje na trhu od roku 1999. činnost společnosti navazuje na aktivity, které započaly již v roce 1991.

V posledních 6 letech se již věnuje výhradně aktivitám na developerských projektů a souvisejících investičních činností

Hlavní zaměření je v oblasti rezidenční výstavby, při přípravě a realizaci developerských záměrů se opíráme o zkušenosti odborníků . Našimi partnery jsou vždy externí spolupracovníci z řad předních advokátů, projekčních kanceláří, architektů, daňových poradců, soudních znalců a dalších odborníků.

V neposlední řadě spolupracujeme s úzkým okruhem privátních investorů, s nimi společně zajišťujeme finanční krytí projektů. Pro dodatečné krytí záměrů máme zajištěno dostatečné krytí ze strany předních finančních ústavů

První projet byl dokončen v roce 2005 , jednalo se o exklusivní bytový dům v Kolíně

Další projekty jsou nyní v realizaci v okolí Kolína, Poděbrad , Jesenice u Prahy , Brna